Phỏng vấn ứng viên Học bổng GS MacDonald và những người bạn

GS. Lee MacDonald là giáo sư tại trường đại học Bang Colorado, Hoa Kỳ. Giáo sư đã gắn bó với chương trình tiên tiến từ những ngày đầu tiên. Ấn tượng với những sinh viên được tiếp xúc trong quá trình giảng dạy ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên, GS Lee đã thành lập quỹ học bổng với sự đóng góp của GS và những người bạn tại Hoa Kỳ và thầy cô trường Đại học Lâm nghiệp. 

Ngày 13 tháng 3 năm 2024, GS Lee MacDonald và trợ lý chương trình Tiên tiến TS. Dương Thị Bích Ngọc đã phỏng vấn 09 sinh viên ngành quản lý tài nguyên thiên nhiên, chương trình tiên tiến. Đây là học bổng được trao hàng năm cho các ứng viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập.

Một số hình ảnh trong buổi phỏng vấn Học bổng GS Lee MacDonald và Những người bạn