Để đảm bảo tân sinh viên tự tin theo học Chương trình tiên tiến, Nhà trường sẽ hỗ trợ tối đa việc rèn luyện các kỹ năng sử dụng Tiếng Anh của các em ngay từ những ngày đầu nhập học.