GS. Lee với sinh viên CTTT

GS. Lee trong một chuyến đi thực địa với sinh viên CTTT

HỌC BỔNG GS. MACDONALD VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN

GS. Lee MacDonald là cố vấn cao cấp ngành Quản lý Tài nguyên, chương trình tiên tiến từ những ngày đầu chương trình được xây dựng và phát triển cùng với trường Đại học tổng hợp Bang Colorado (Colorado State University), Hoa Kỳ.

"Học bổng GS. Lee MacDonald và những người bạn" là học bổng được ủng hộ từ GS. Lee, những người bạn tại Hoa Kỳ, và các giảng viên trường Đại học Lâm nghiệp. Học bổng được trao cho những em sinh viên thuộc Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường, và đặc biệt là sinh viên Chương trình tiến tiến. Học bổng hướng tới những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn cố gắng nỗ lực vươn lên trong học tập.

Học bổng được trao thường niên. Sinh viên ứng tuyển học bổng này sẽ gửi một bài luận tới GS. Lee. GS. Lee sẽ dành một buổi phỏng vấn để chọn ra những ứng viên xứng đáng nhất được nhận học bổng.