DANH SÁCH HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC

(Sinh viên CTTT các khoá đã đạt được)

một vài ví dụ về học bổng của cựu sinh viên Chương trình tiên tiến

(Xem thêm tại mục Cựu sinh viên)

Sinh viên Đoàn Minh Thuỳ K57 CTTT

Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Quản lý Tài nguyên thiên nhiên, Chương trình tiên tiến, trường Đại học Lâm nghiệp, Thuỳ đã xuất sắc giành được học bổng thạc sỹ toàn phần Saskatchewan Innovation and Opportunity Scholarship của trường đại học University of Saskatchewan, Canada. 

Hiện nay em đang công tác tại Geospatial Data Scientist Alberta Biodiversity Monitoring Institute, Canada.

Sinh viên Nguyễn Thị Mỹ Linh K58 CTTT

Trong quá trình học tập Mỹ Linh đã đã nhận được học bổng đi trao đổi tại Philippines và Mỹ. Sau khi tốt nghiệp từ ngành Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên- Chương trình Tiên tiến tại Đại học Lâm Nghiệp Mỹ Linh đã nhận được học bổng Thạc Sỹ và Tiến Sỹ tại Đại học Nông Nghiệp và Công Nghệ Tokyo, Nhật bản. 

Sinh viên Trần Thị Mai Anh K56 CTTT

Sau khi tốt nghiệp từ ngành Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên- Chương trình Tiên tiến tại Đại học Lâm Nghiệp Mai Anh làm việc tại Save Vietnam’s Wildlife với vai trò là cán bộ nghiên cứu thực địa. Năm 2017, Mai Anh theo học chương trình thạc sĩ tại trường đại học Kookmin, Hàn Quốc theo học bổng của Asian Forest Cooperation Organization (AFoCo Landmark Scholarship). Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, Mai Anh được chọn vào vị trí trợ lý nghiên cứu và tiếp tục học tiến sĩ ngành khoa học rừng tại Michigan Technological University, Hoa Kỳ. Hiện tại, Mai Anh cùng gia đình nhỏ của mình sinh sống tại tiểu bang Michigan.