Giảng viên quốc tế

Ngành quản lý tài nguyên thiên nhiên - chương trình tiên tiến hàng năm đều có nhiều giáo sư, tiến sỹ đến từ nhiều quốc gia phát triển trên thế giới như Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản, Úc v.v... tới tham gia giảng dạy và tổ chức các seminar chuyên đề.

Xem thêm

GS. TS. Vũ Tiến Thịnh

Trưởng khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường.

Tiến sỹ chuyên ngành Sinh học Cá, Động vật hoang dã và Bảo tồn - Trường ĐH Tổng hợp Bang Colorado (Colorado State University), Hoa Kỳ.

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Bảo tồn động vật hoang dã; Bảo tồn đa dạng sinh học trong bối cảnh biến đổi khí hậu; Các phương pháp định lượng trong nghiên cứu đa dạng sinh học; Âm sinh học.

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt.

PGS. TS. Nguyễn Hải Hoà

Phó trưởng khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường.

Tiến sỹ Địa lý và Quản lý Môi trường, Đại học Queensland, Úc.

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Ứng dụng GIS & viễn thám trong QLTN&MT, trong nghiên cứu rừng ngập mặn; Phát thải và tích lũy các bon rừng; Chi trả DVMTR; Đánh rủi ro sinh thái; Phân tích không gian trong QLTN&MT: Quản lý phát thải các-bon trong lâm nghiệp.

Lý lịch khoa học: Tiếng Anh.

PGS. TS. Bùi Xuân Dũng

Trưởng Bộ môn Quản lý môi trường.


Tiến sỹ chuyên ngành Khoa học cộng sinh các nguồn Tài nguyên và Môi trường, Đại học Nông nghiệp và Công Nghệ Tokyo, Nhật Bản.

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Thủy văn và quản lý lưu vực; Sử dụng đất và chất lượng nước; Dịch vụ môi trường rừng.

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt; Tiếng Anh

PGS. TS. Lưu Quang Vinh

Trưởng Bộ môn Động vật rừng.

Tiến sỹ ngành Động vật học, Trường Đại học Cologne, CHLB Đức.

2022 - 2023 Fulbright Visiting Scholar tại La Sierra University, Bang California, Hoa Kỳ.

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Phân loại động vật, sinh thái học, địa lý động vật, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý động vật hoang dã và du lịch sinh thái trong quản lý tài nguyên.

Lý lịch khoa học: Tiếng Anh.

TS. Dương Thị Bích Ngọc

Trợ lý Chương trình tiên tiến.

Tiến sỹ chuyên ngành Chính sách tài nguyên (rừng), Trường Đại học Radboud, Vương quốc Hà Lan.

2021 - 2022 Fulbright Visiting Scholar tại University of Washington, Seattle, Hoa Kỳ.

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Chính sách ứng phó với Biến đổi khí hậu; Thị trường các bon; Chi trả dịch vụ môi trường rừng; Đánh giá tác động môi trường.

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt; Tiếng Anh.

PGS. TS. Bùi Thế Đồi

Phó hiệu trưởng. 

Tiến sỹ ngành Khoa học Lâm nghiệp Trường ĐH Tổng hợp Bang Colorado (Colorado State University), Hoa Kỳ.

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Sinh thái rừng ; Kỹ thuật lâm sinh; Điều tra - quy hoạch rừng (đo tính trữ lượng carbon rừng);  Quản lý rừng bền vững;  Quản lý tài nguyên thiên nhiên; Nghiên cứu đa dạng sinh học; Du lịch sinh thái;

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt.

PGS. TS. Phạm Minh Toại

Phó hiệu trưởng. 

Tiến sỹ ngành Khoa học Lâm nghiệp và Sinh thái rừng; Trường Đại học Goerg-August Goettingen, CHLB Đức.

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Cơ sở sinh thái học, Sinh thái rừng, Lâm sinh, Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt.

PGS. TS. Phùng Văn Khoa

Phó hiệu trưởng. 

Tiến sỹ ngành Khoa học trái đất Trường ĐH Tổng hợp Bang Colorado (Colorado State University), Hoa Kỳ.

PGS liên kết tại Đại học tổng hợp Bang Michigan (Michigan State University), Hoa Kỳ. (https://www.canr.msu.edu/people/phung_van_khoa?roleURL=phung_van_khoa&language_id= )

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Quản lý lưu vực; Dịch vụ hệ sinh thái và môi trường; Công nghệ địa tin học (GPS, Viễn thám, GIS); Thuỷ văn môi trường; Thống kê ứng dụng. 

Lý lịch khoa học: Tiếng Anh.

GS. TS. Hoàng Văn Sâm 

Trưởng phòng Hợp tác quốc tế.

Tiến sỹ Phân loại thực vật và Bảo tồn đa dạng sinh học tại Đại học Tổng hợp Leiden, Vương quốc Hà Lan.

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Phân loại và bảo tồn thực vật; Bảo tồn đa dạng sinh học; Quản lý rừng đặc dụng; Tiếp cận và chia sẻ lợi ích nguồn gen; Quản lý tài nguyên rừng.

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt; Tiếng Anh.

PGS. TS. Lê Xuân Trường

Trưởng khoa Lâm học.

Tiến sỹ, Khoa học rừng, Trường Đại học Bang Colorado (Colorado State University), Hoa Kỳ.

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Sinh thái rừng; Trồng rừng; REDD+; Quản lý các bon rừng; Quản lý rừng bền vững và Kỹ thuật lâm sinh.

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt.

PGS. TS. Đồng Thanh Hải

Trưởng phòng Đào tạo sau đại học.

Tiến sỹ, Bảo tồn động vật hoang dã, Trường Đại Học Quốc Gia Úc (The Australian National University), Úc.

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Giảng viên phụ trách môn học Động vật vừng, Bảo tồn đa dạng sinh học, Tập tính động vật và Sinh học bảo tồn.

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt.

PGS. TS. Trần Thị Thu Hà

Phó trưởng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Tiến sỹ chuyên ngành Kinh tế và chính sách môi trường, Đại học Wageningen (WUR), Vương quốc Hà Lan.

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Kinh tế và chính sách tài nguyên và môi trường; Kinh tế và chính sách lâm nghiệp; Phát triển nông thôn; Quan hệ công chúng trong QLTNTN; Quản lý xung đột; Nông lâm nghiệp thích ứng với BĐKH; Quản trị rừng.

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt; Tiếng Anh.

PGS. TS. Vũ Quang Nam

Phó viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp. 

Tiến sỹ chuyên ngành Sinh học/Thực vật học, Học viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc/Vườn thực vật Nam Trung Hoa, Quảng Châu.

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Nguyên lý sinh học thực vật; Phân loại thực vật bằng các phương pháp hình thái và phân tử; Đa dạng sinh học và bảo tồn thực vật; Mối quan hệ phát sinh giữa các taxon thực vật; Nhân giống, bảo tồn và phát triển thực vật quí hiếm, có giá trị. 

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt.

PGS. TS. Đỗ Anh Tuân

Tiến sỹ lâm nghiệp, chuyên ngành chính sách lâm nghiệp - Trường ĐH kỹ thuật Dresden, CHLB Đức.

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: chính sách lâm nghiệp, quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, quản lý rừng cộng đồng, quản lý dự án.

Lý lịch khoa học: Tiếng Anh.

PGS. TS. Bùi Văn Bắc

Tiến s Động vật học, Trường Đại học Cologne, CHLB Đức.

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Phân loại học; sinh thái học quần xã; sinh học bảo tồn; đa dạng sinh học; chỉ thị sinh học môi trường; quản lý dịch hại tổng hợp.

Lý lịch khoa học: Tiếng Anh.

PGS. TS. Bùi Mạnh Hưng

Tiến sỹ chuyên ngành khoa học Lâm nghiệp, Đại học kỹ thuật Dresden, CHLB Đức.

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Carbon rừng, Thống kê ứng dụng, Lâm sinh học định lượng, Khoa học lâm nghiệp, Phân tích số liệu nghiên cứu lâm nghiệp, Cấu trúc và phục hồi rừng, Sinh thái học định lượng, Điều tra rừng, Sản lượng rừng, Bản đồ số, Viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên, Bảo tồn đa dạng sinh học thực vật.

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt; Tiếng Anh.

PGS. TS. Nguyễn Hồng Hải 

Tiến s, Mô hình hóa hệ sinh thái, Đại học tổng hợp Goettingen, CHLB Đức.

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Sinh thái rừng, Động thái rừng, Thống kê không gian, Phân tích mô hình điểm không gian ứng dụng trong sinh thái thực vật.

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt; Tiếng Anh

TS. Nguyễn Thị Thanh An

Tiến sỹ ngành Quản lý môi trường, chính sách và hành chính, Đại học tổng hợp Queensland Australia.

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Quản lý hệ sinh thái tổng hợp, Quản lý rừng bền vững, Tiếp cận hệ thống, Chi trả dịch vụ môi trường rừng, Du lịch sinh thái, Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành.

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt; Tiếng Anh.

TS. Ngô Duy Bách

Tiến s chuyên ngành Chính sách Lâm nghiệp và Bảo tồn thiên nhiên, Trường Đại học Tổng hợp Goerg-August Goettingen, CHLB Đức.

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Chính sách lâm nghiệp trong quản lý tài nguyên rừng; Quản lý rừng cộng đồng; Quản lý Môi trường và Du lịch sinh thái.

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt.

TS. Phùng Thị Tuyến

Tiến s chuyên ngành Khoa học Thực vật.

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Cây rừng, Quản lý rừng dựa vào cộng đồng, Quản lý khu bảo tồn và vườn quốc gia.

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt; Tiếng Anh.

TS. Cao Thị Thu Hiền

Tiến s chuyên ngành Khoa học lâm nghiệp và sinh thái rừng, Trường Đại học Tổng hợp Georg-August Goettingen, CHLB Đức.

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Cấu trúc và động thái rừng, điều tra và sản lượng rừng, quản lý rừng bền vững 

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt.

ThS. Nguyễn Thị Bích Hảo

Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Bang New South Wales, Úc.

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Giáo dục môi trường, truyền thông như môi trường, Công nghệ môi trường, Dân số, tài nguyên và Môi trường.

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt; Tiếng Anh.

ThS. Đặng Thị Thuý Hạt

Thạc sỹ chuyên ngành Hóa môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Hóa học Đại cương, Đánh giá môi trường, Xử lý ô nhiễm môi trường, Chế tạo vật liệu xử lý ô nhiễm môi trường.

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt.

ThS. Hồ Thị Xuân Hồng

Thạc sỹ, chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ.

Chuyên môn giảng dạy: Ngôn ngữ Anh. 

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt.

ThS. Phạm Công Ngọc

Thạc sỹ, chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy ngoại ngữ, Đại học Hà Nội.

Chuyên môn giảng dạy: Ngôn ngữ Anh. 

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt.

ThS. Chu Lê Vân

Thạc sỹ ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy ngoại ngữ, Đại học Hà Nội.

Chuyên môn giảng dạy: Ngôn ngữ Anh.  

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt

ThS. Nguyễn Lý Vinh Hạnh

Thạc sỹ Toán Ứng Dụng, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà nội.

Chuyên môn giảng dạy: Toán ứng dụng trong Quản lý Tài nguyên thiên nhiên.  

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt